Kunnigt om fildelning

Om SVTs Debatt var okunnigt är är SvDs Brännpunkt mycket kunnigt, i ämnet fildelning. I en artikel skriven av två medieprofessorer och tre andra forskare vid KTH belyser man fenomenet mycket bra.

Dessa fem personer arbetar med “ett EU-stött projekt med syfte att studera fildelningens påverkan på musikbranschens affärsmodeller. Resultaten ska bland annat tjäna som underlag för bedömningen av utvecklingen inom andra mediebranscher. Vårt uppdrag är att sätta in fildelningen i ett större perspektiv, uppmärksamma konflikter med gällande regelverk samt att ge förslag till åtgärder. Projektnamnet är MusicLessons och kommer att slutredovisas till kommissionen halvårskiftet 2006.

I en delrapport som precis har publicerats redovisas resultatet av flera större undersökningar av fildelarna; vilka de är, hur deras medieanvändning i övrigt ser ut och vilka drivkrafter som ligger bakom.

Vi ser alltså här en ny vuxengeneration som sedan barn- och ungdomsåren lärt sig hantera persondatorer och internet för alla tänkbara ändamål. Som till hundra procent tagit till sig det nya mediet och som därmed uppvisar en IT-mognad i överensstämmelse med det moderna arbetslivets krav.

[…]

Genom att vara bäst i IT-klassen har denna generation också hamnat steget före många av de etablerade medieföretagen.

[…]

Vad vi nu bevittnar är dock unikt: att de förbisprungna företagen skickar sina advokater på vad som med uppdaterade affärsmodeller borde ha varit deras kunder.

Lite skillnad mot Berts och Jonas lilla debatt i SVTs Debatt alltså.

Läs gärna hela artikeln här eller ladda ner hela tidningssidan som PDF här.

One thought on “Kunnigt om fildelning”

  1. det var på tiden att det kom en bra artikel som inte bara sa att vi förstör för musik och film branchen.
    För min egen del så kan jag konstatera att sedan jag började ladda hem så har jag köpt många fler Cd-skivor, dvd boxar och vinyl skivor än vad jag gjorde innan.

Comments are closed.