Rodelbanan på Högdalstoppen


Rodelbanan på Högdalstoppen
Uppladdad till Flickr av henke

1965 anlades en rodelbana på Högdalstoppen i Stockholm. 1991 utökades den till 550 meter för att sedan stängas helt 1994. Nu när Stockholm stad ska röja upp området (bla. bygga en stor skatepark) så ska resterna av rodelbanan rivas. Jag passade på att dokumentera den gamla banan.

Se mina 55 bilder på Flickr.