Återinför trängselskatten snarast!

Jag är numera en mycket stark förespråkare av trängselskatten här i Stockholm. Jag vill att den återinförs snarast och dessutom att avgifterna höjs till minst det dubbla.

De senaste dagarna har det varit totalt omöjligt att ta sig fram i stan med bil. Det är faktiskt värre än någonsin innan Stockholmsförsöket började.

Vad tycker du?