Hur Man Inte Skriver Rubriker På Svenska

Kunskapen om de svenska skrivreglerna blir bara sämre och sämre. De vanligaste felet brukar vara särskrivning men på senaste tiden har jag uppmärksammat att versaliseringen varkar ha fallit i glömska. Versalisering handlar om hur och när man använder versaler.

Det vanligaste felet när det gäller versalisering är att titlar och rubriker skrivs enligt de engelska skrivreglerna. Enligt de engelska skrivreglerna skall varje ord i en titel eller rubrik ha versal begynnelsebokstav (undantag är artiklar, konjunktioner och prepositioner med färre än fem bokstäver).

Enligt de svenska skrivreglerna skall endast titelns eller rubrikens första ord ha versal begynnelsebokstav. Självklart skrivs tex. egennamn med versal begynnelsebokstav även mitt i en titel eller rubrik.

Några exempel
RÄTT: Minst nio döda i linbaneolycka i Österrike
FEL: Minst Nio Döda i Linbaneolycka i Österrike

RÄTT: Bang bang orangutang
FEL: Bang Bang Orangutang [sonetfilm.se]

RÄTT: Where the truth lies
FEL: Where The Truth Lies

RÄTT: Kanye West: “Late registration” [aftonbladet.se]
FEL: Kanye West: “Late Registration” [expressen.se]

RÄTT: America’s funniest home videos
FEL: America’s Funniest Home Videos [kanal5.se]

RÄTT: Greyhound racing
FEL: Greyhound Racing [kanal5.se]

RÄTT: Biggest loser
FEL: Biggest Loser [kanal5.se]

RÄTT: Petter och Lotta och stora landsvägen
FEL: Petter och Lotta och Stora Landsvägen [dramaten.se]

RÄTT: Give it a try
FEL: Give It A Try [dagensskiva.com]

RÄTT: Searching for the wrong-eyed Jesus
FEL: Searching for the Wrong-Eyed Jesus [dagensskiva.com]

Det är alltså så att en engelsk titel skall skrivas efter svenska skrivregler om den förekommer i en svensk text.

Det som fick mig att skriva detta inlägg var en trailer på TV4 för den nya tv-galan Kristallen. TV4 lyfter fram sina nomineringar med helt keffa rubriker. Jag har inga exakta exempel just nu dock.

Det är trist att detta förfall börjat sprida sig in på de svenska redaktionerna.