Två intressanta artiklar

Måste tipsa om två intressanta artiklar i ämnet “fildelning och upphovsrätt”.

Per Agerman på Affärsvärlden.se:

Den sista Sovjetindustrin

Musik- och filmindustrin vill sätta marknadsekonomiska grundprinciper ur spel och begränsa enskilda individers fria val. Kommer den borgerliga regeringen att spela dem i händerna?

Kjell Häglund på FilmNyheterna.se:

Tvångssterilisering av filmintresset

Det informationssamhälle som ersatte den industrialistiska eran håller på att förvanskas till en desinformationsdiktatur, en fyrtiotalistlobbystyrd post-demokrati som helt fräckt återinrättar sitt dödsdömda industrialistparadigm.