Kedjebrevet "Om världen vore en by"

Jag hatar kedjebrev i alla dess former och vägrar skicka sånt vidare. I dag fick jag dock ett som jag kände för att sprida vidare (efter att ha rättat alla språkliga fel), så här kommer det i sin helhet.

Om världen vore en by

Om hela världen reducerades till en by med 100 invånare och alla proportioner bibehölls så skulle byn bestå av:

57 asiater
21 européer
14 amerikaner (från Nord- och Sydamerika)
8 afrikaner

52 kvinnor
48 män

70 ickekristna
30 kristna

89 heterosexuella
11 homosexuella

6 personer skulle inneha och nyttja 59% av alla gemensamma tillgångar, och de 6 personerna kom från USA

80 hade otillräckliga boendeförhållanden
70 var analfabeter
50 var undernärda, 1 döende, 2 föddes och 1 hade en dator.
1 och bara en har en akademisk examen.

Om man betraktar världen på detta sätt så påvisas nödvändigheten av samhörighet, förståelse, acceptans och utbildning för alla.

Om du vaknar i morgon, frisk och icke-sjuk, så är du lyckligare lottad än 1 miljon människor som inte kommer att leva nästa vecka.

Om du inte har upplevt ett krig, inte upplevt hunger, fångenskapens ensamhet eller dödskampens smärta så är du lyckligare lottad än 500 miljoner människor här på jorden.

Om det finns mat i ditt kylskåp, om du har ett jobb, om du har tak över huvudet och en säng att sova i, då är du rikare än 75 % av innevånarna på jorden.

Har du ett konto på en bank, lite pengar i börsen och småslantar i en ask, då tillhör du de rikaste 8 % av jordens innevånare.

Om du läser detta så är du mångdubbelt gynnad, för
1. Någon har tänkt på dig
2. Du tillhör inte de 2 miljarder människor som inte kan läsa
3. Du har en dator

Vi lär nu vara inne i en internationell vänskapsvecka. Skicka detta till alla som är dina vänner. Om du inte skickar det vidare så händer inget. Gör du det så har du
förtjänat ett leende från var och en av dem!