Jag har besökt 16 länder

den här smarta sidan kan man generera en karta över de lände man har besökt. Jag har tydligen varit i 16 länder. Har inte tagit med de där jag enbart mellanlandat. Dessa 16 länder utgör 7% av jodens länder. Känns väldigt lite faktiskt.

Hur många länder har du besökt?

På samma sida finns även möjlighet att göra en karta över USAs stater.