På planet

Nu väntar vi på att få lyfta. Det är lite brådis då det är flygledarstrejk på gång i Italien.