Enkät via Google Docs – enkelt!

Gunnar tipsade om en ny funktion i Google Docs. De har lagt till möjligheten att samla in data via formulär. Man tillverkar mycket enkelt till exempel en enkät med både flervalsfrågor och fri text.

I den officiella Google Docs-bloggen kan man läsa mer om den nya funktionen:

» “Stop sharing spreadsheets, start collecting information”

Jag har fixat en egen liten enkät som ni gärna får svara på. Alla svar hamnar automatiskt i ett kalkylark i Google Docs. Kanske kan jag sammanställa svaren och publicera dem i bloggen sen. Vi får se hur lätt det är.

» Svara på min korta enkät här