Skriv på mot den fackliga idiotin!

Åh vad jag hatar fackförbund som beter sig så här.

Skriv på mot fackets blockad i Göteborg

Hotell och Restaurangfacket (HRF) blockerar just nu restaurangen Wild’n Fresh i Göteborg. Arbetsgivaren ville, i samråd med sina anställda, inte skriva på ett kollektivavtal. Facket beslutade då att gå ut i blockad.

Vi som skriver under detta upprop har den gemensamma utgångspunkten att kollektivavtal ingås frivilligt, inte under tvång från fackföreningsrörelsen. Vår uppfattning är också att HRF bör företräda de som vill bli företrädda, eller med andra ord de som valt att ansluta sig till facket. På restaurangen Wild’n Fresh är ingen fackligt ansluten.

Därför kräver vi att Hotell och Restaurangfacket omedelbart upphör med sin blockad mot restaurangen Wild’n Fresh.