"Kvällstidningskris bara på papperet"

Intressant för er som vill veta hur det går för kvällstidningarna. Pappersupplagan minskar men pengarna kommer in ändå. Nätet går strålande trots stora satsningar.

Det går dåligt för kvällspressen. Varje dag i år har det
köpts 30 000 färre kvällstidningar än i fjol. Ändå ser kvällstidningsdirektörerna inte särskilt bekymrade ut.

I dag redovisade Expressen/GT/Kvällsposten, till slut, upplagetalen för juli, augusti och september (läs mer hos TS).
Som väntat var det minussiffror, jämfört med motsvarande månader förra året: minus 12 700 ex i juli, minus 9 800 i augusti och minus 15 700 i september. Sett till månadsredovisningen har inte Expressen visat ökande siffror sedan september 2005. Hittills i år har tidningen tappat 4,3 procent av upplagan, eller 15 300 ex per dag, och går mot sitt sämsta upplageår i modernt tid – sämre än under Berner-epoken.

I snitt har Expressens månadsupplaga i år varit 347 800 ex, att jämföra med helårssifran för 2005 på 359 100 – som redan den var en tillbakagång jämfört med 2004.

Expressen tappar både på vardagar och söndagar: i september var söndagstappet hela 30 800 ex, vilket gör att drömmen om att komma ikapp Aftonbladet på helgen just nu är ganska’ svagt.

Även Aftonbladet går dock dåligt upplagemässigt: minus 2,9 procent hittills i år, med en snittupplaga på 433 200 ex, att jämföra med helårssiffran på 439 100 i fjol och 452 300 året före.

Totalt har kvällstidningarna på två år tappat 40 000 ex per dag – och det är svårt att se något som ska bryta den trenden, med en allt vassare gratiskonkurrens från City och Punkt SE i alla de största städerna.

I IRM:s reklammätningar för tredje kvartalet noterades för första gången på länge också en nedgång i annonsintäkterna för kvällspressen, vilket förmodligen bekymrar direktionen mer än upplagetappet.

Kris? Nej, det är att ta i. Självklart är försäljningsminskningen besvärande, men med tanke på att båda tidningarna höjde lösnummerpriset med en krona i början av sommaren – utan att det märktes nämnvärt i upplagekurvan – blir skillnaden på sista raden inte särskilt stor.

Dessutom växer båda tidningarna så det knakar på nätet, med god lönsamhet, trots stora nyanställningar. Krisen är alltså en papperskris. Inom nya medier är kvällstidningskonceptet mer framgångsrikt än någonsin.

Läs också om Expressens satsning på lokala sajter här.

2 thoughts on “"Kvällstidningskris bara på papperet"”

  1. Befintlig forskning visar att det i stort sett bara är Aftonbladets nätupplaga som har gått med visst överskott. Resterande tidningars nätupplagesatsningar har mest varit ett sätt att markera närvaro på nätet. Andratidningar (som t.ex. SVD) får dessutom extra statligt stöd för att utveckla nättjänster. Så att säga att krisen bara är en papperskris är att försköna sanningen för att passa den egna agendan.

  2. Intressant. Lite källhänvisningar skulle vara spännande att få till dessa påståenden.

Comments are closed.